ADS

bhagabat gita

  ।। ଓଁ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।।
    ≈ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ≈

କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଓ ଅଧିକରଣ ଏହି ପାଞ୍ଚକାରକ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞାଦି କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଦେବତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାକୁ ‘ଯାଗ’ ବୋଲାଯାଏ । ପୁଣି କୌଣସି ଦେବତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ତାକୁ ‘ହୋମ’ ବୋଲାଯାଏ । ହୋମରେ ଯଜମାନ=କର୍ତ୍ତା, ଘୃତ ଓ ଚରୁ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ=କର୍ମ, ଶ୍ରୁବ=କରଣ । ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେହି ଦେବତା=ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଓ ଅଗ୍ନି=ଅଧିକରଣ । ଯିଏ ହୋମରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ‘ମୁଁ ଘୃତାଦିକୁ ଶ୍ରୁବଦ୍ୱାରା ଅମୁକ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି’ ଏପରି ମନେ ନ କରି ‘ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଘୃତାଦିକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୁବଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି’ ଏପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚୟ କରି ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେ’ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଓ ଅଧିକରଣକୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଯୁଜ୍ୟମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ।

No comments:
Write comments
Recommended Posts × +