ADS

Hud Hud Cartoon PictureHud hud asuki mahabtya..... jadi ame ekathi heiki samna kariba tahale amara kehi kichi kariparibeni. Semana nka pain ame prarthana karuchu joimane hud hud ku besi samna karibaku jauchanti.

Mularu batya haba ki nahi thik nahi. Kintu lokamane dariki ajatha pule marketing karidele.
Jaha ku kuhanti nai na dekhunu kapada kholideba, 
au batya na haunu chania heijiba.

No comments:
Write comments
Recommended Posts × +