ADS

VALENTINE’S DAY ODIA WISHES, LOVE POEMS AND ORIYA SMS
ପ୍ରେମର ରୋଷଣୀ ଜାଳିଯିବି ମୁହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ବରବେଶ
ପ୍ରେମର ପାଲିଙ୍କି ଝୁଲୁଥିବ ଆମ ଝରୁଥିବ ପ୍ରେମ ହସ

ସପନ ବେଦିରେ ତୁମକୁ ବସାଇ ନିତି ବିଭାହୁଏ ମୁହିଁ
ସ୍ୱପନ ଆମର ସତ ହେବ ପ୍ରିୟା ତୁମ କୋଳେ ଥିବି ରହି

ପ୍ରେମସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ମୋ ପ୍ରେମ ବାନ୍ଧବୀ ତୁମକୁ କୋଳରେ ପାଇ
ସାଗର କୂଳରେ ଥିବ ତୁମେ କୋଳେ ହସୁଥିବ ଫେଇ ଫେଇଆଖିରେ ଆଖିରେ ହୋଇ ସାରିଅଛି
କେତେ ଭାବ ଦିଆନିଆ
ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାକୀ ନାହିଁ କିଛି
ଏଇ ପ୍ରେମ ନୂଆ ନୂଆ

ସତ ମୁଁ କହୁଛି ନିଜର କରିବି ତୁମକୁ
ଆଜିଠାରୁ ଫର୍ ଏଭର୍
ଭୁଲିବିନି କେବେ ତୁମ ପ୍ରେମ
ଏଇ ଜୀବନରେ ନେଭର୍

ଆମ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ
କି ହୋଇବ କୁସୁମ ବରଷା
ଫୁଲ ନ ବର୍ଷିଲେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବନି
ରହିଛି ଏତିକି ଭରସା


ତୁମେ ହାସ୍ୟମୟୀ ତୁମେ ଲାସ୍ୟମୟୀ
ତୁମେ ମୋର ପ୍ରୀତି ସାଥି
ତୁମକୁ ମୁରୁଛି କିପରି ରହିବି ସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ ମତି

କେତେ ଦୂରେ ଚାନ୍ଦ କେତେ ଦୂରେ କଇଁ
ଅଭେଦ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର
କେହି କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ଯେ ପାରଇ
ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ତା'ରଘେନିବ ପ୍ରଣାମ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ଏ ଦାସୀ ମିନତି କରେ
ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ପାଗଳୀନି ସାଜି ସସ୍ମିତା ତୁମର ଝୁରେ

ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କରି
ତୁମରି ପଥକୁ ଚାହିଁ
ଚୀରକୁମାରୀ ମୁ୍ଁ ହୋଇଣ ରହିବି
ତୁମ ରୂପ ଛବି ଚାହିଁ

ସତରେ ପ୍ରେୟସୀ ମୋର ସାଙ୍ଗେ
ଯଦି ହୋଇଯିବ ତମେ ଫିଟିଙ୍ଗ୍
ଜାଣିବି ଜୀବନେ ସକସେସ୍ ହେଲି
ଆମ ଯୋଡି ହବ ମ୍ୟାଚିଙ୍ଗ୍

ପ୍ରେମ ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ 

No comments:
Write comments
Recommended Posts × +