ADS

Valentine's Day Odia Wallpaper,SMS,Love Songs For GirlfriendValentine Week 2016 Days List, Odia Quotes, SMS, More HD Images

ଆଖିରେ ଆଖିରେ ହୋଇ ସାରିଅଛି
କେତେ ଭାବ ଦିଆନିଆ
ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାକୀ ନାହିଁ କିଛି
ଏଇ ପ୍ରେମ ନୂଆ ନୂଆ

ସତ ମୁଁ କହୁଛି ନିଜର କରିବି ତୁମକୁ
ଆଜିଠାରୁ ଫର୍ ଏଭର୍
ଭୁଲିବିନି କେବେ ତୁମ ପ୍ରେମ
ଏଇ ଜୀବନରେ ନେଭର୍

ଆମ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ
କି ହୋଇବ କୁସୁମ ବରଷା
ଫୁଲ ନ ବର୍ଷିଲେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବନି
ରହିଛି ଏତିକି ଭରସା

ସତରେ ପ୍ରେୟସୀ ମୋର ସାଙ୍ଗେ
ଯଦି ହୋଇଯିବ ତମେ ଫିଟିଙ୍ଗ୍
ଜାଣିବି ଜୀବନେ ସକସେସ୍ ହେଲି
ଆମ ଯୋଡି ହବ ମ୍ୟାଚିଙ୍ଗ୍

ପ୍ରେମ ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ

No comments:
Write comments

Recommended Posts × +